• emperyalizme karşı mücadele

  1.
  emperyalizmin zayıf halkasında olan ülkelerde bu statüden kurtulmak için yapılan hareketler bütünü.

  dikkat edilmesi gerek nokta şudur; yerli burjuvazi olamaz ve kapitazme karşı mücadele etmeksizin emperyalizm yenilemez, kapitalizmin olduğu ülkede bağımsızlık düşünülemez.
  -1 ... napesend
 • almanya komünist partisi

  2.
  almanya komünist partisi

  1933 yılında vatan hainliği yaptığı gerekçe gösterilerek kapatılan parti.
  ... napesend
 • ırkçılık

  1286.
  bu düşünceyi savunan insanlar seçemediği ırkları göstererek kendiyle övünür, seçemediği ırkları göstererek başkalarını yerer.

  seçemediği şeyleri gösterip övünen insanlar, seçtikleri ile başarıya ulaşıp övünecek işler yapamayan insanlardır.
  2 -2 ... napesend
 • çin komünist partisi

  20.
  bir parti nasıl bu kadar yozlaşabilir, nasıl olur da isminden utanmadan bu kadar revizyonizme uğrayabilir diye düşündüren parti.

  eski ç.k.p, çin komünist partisiydi,
  şimdiki ç.k.p, çin kapitalist partisi oldu.
  1 ... napesend
 • terzi fikri

  26.
  demokratik sosyalizmi fikrinin yıkım doğurucağını kanıtlamış türk komünist.

  fatsa'da yaptığı yenilikler ile halkın ilgi odağı olmuş, komiteler ile halkın fikrini gerçekten önemseyerek bir demokrasi dersi vermiş, "ben ne yaptıysam halkım için ve halkımla birlikte yaptım" diyerek kenan evren döneminde sosyalizan fikirleri yüzünden askerler ile yönetimi gasp edilmiş insan.

  mücadelen sürüyor..
  1 -3 ... napesend
 • salvador allende

  30.
  demokratik sosyalizmin neden mutlak olarak imkansız olduğunu pratik olarak dünyaya göstermiş komünist devlet adamıdır.

  demokratik seçimlerle seçilmiş ve başa gelmiş, fakat yaptığı eylemler patron sınıfının çıkarına ve amerikan emperyalizminin yayılma politikasına ters düştüğü için askerler kullanılarak iktidardan uzaklaştırılan ve öldürülen insan.
  -1 ... napesend
 • napesend

  2.
  küfür etmeden iki kelimeyi yan yana getiremeyecek insanlar da tarihi marksist açıdan değerlendirir duruma gelmiş..

  ikinci dünya savaşı sonrası değil özellikle 1930'lardan sonra dünyadaki işçi yaşam şartları yükselmiştir.

  bunun en büyük iki nedeni vardır; birincisi kapitalist ülkelerin emperyalist evreye geçip dış ülkelerin işçi sınıfını sömürerek kazandığı paranın bir kısmını kendi işçi sınıfının yaşam standartlarını bir nebze yükseltmek ve olası devrimci hareket girişimini bastırmak için kullanması ki bu ''emperyalizm: kapitalizmin en yüksek aşaması'' kitabı ile lenin tarafından uzun ve detaylı olarak açıklanmıştır.

  ikincisi sovyetler birliği'nin daha önce verilmemiş birçok hakkı işçilerine vermesi ve kapitalist devletlerin yine devrimci hareketi bastırmak için işçilere sus payı olarak bu hakkı vermesi.

  sovyetler birliği dağıldıktan sonra ise karanlık bir perde yeninden işçi sınıfı üzerine örtülmüş ve grev hakkı bile askıya alınmıştır.

  bugün ise işçiler tarihinin sanayi devriminden sonraki en zor dönemini yaşıyor.
  1 -6 ... napesend
 • maocu

  8.
  özellikle 70'lerde sovyet revizyonizmini eleştiren, kurtuluş mao zedung'un teorilerinde ve pratiklerinde görev kişilere verilen ad.
  ... napesend
 • kürdistan işçi partisi

  34.
  kürtlere karşı yapılan sistematik işkence ve katliamlara -1980 dönemi- karşı gerilla savaşı başlatan kadroların kurduğu örgüt.

  haklı mücadelesinden, amerikan güdümüne girdiği, halkların kardeşliği ilkesini terkedip kürt milliyetçiliği ile ayrı bir devlet kurma isteği yolunda devam ederek vazgeçmiştir.

  günümüzde israil ve amerika birleşik devletlerinin -castro'nun da dediği gibi- ortadoğuda petrol bekçiliği görevini yerine getirmektedir.
  -5 ... napesend
 • ekonominin çökmesi

  8.
  son zamanlarda türkiye'de gelişen olay.

  bu kadar önem kazanması ilginç, zira işçi sınıfı için yüzyıllardır çöküktü ekonomi.

  bir ihtimal burjuvazi için de etkisi olur bu çöküşün;
  evet, istenmeyen şeyler yaşansın istiyoruz.
  1 -1 ... napesend
 • burjuva liberal özgürlük kavramı

  1.
  "özgürlük" kelimesinin burjuvazi sınıfındaki liberaller tarafından yorumlanış biçimi.

  emek hırsızlığını örtbas etmek için ticaret özgürlüğünü bahane eder, açlık sınırında yaşayan işçi hırsızlık yaptığında mülkiyet hakkı dolayısı ile ceza almasını talep eder..
  -1 ... napesend
 • nadejda krupskaya

  2.
  devrim ve halk için yaptığı mücadelesiyle lenin'in eşi vasfını oldukça aşağısında bırakan dev.

  tanıdığım hiçbir kadın onun mücadele ettiği sıradaki güzelliğine erişemez.
  -1 ... napesend
 • kadın

  2222.
  kurtuluşunu -tıpkı erkek gibi- sosyalizmde gördüğüm cinsiyet.
  ... napesend
 • liselinin yeri sınıfıdır

  1.
  geçtiğimiz bir mayıs tkp kortejinde gözüme çarpan slogandır.
  1 -2 ... napesend
 • yeni demokrasi üzerine

  1.
  yeni demokrasi üzerine

  mao tarafından yazılan ve dünya komünist hareketine damga vuran kitaptır.

  maoculara yön vermiş eserdir.

  türkiye'de bundan ilham alarak kendine "yeni demokrat gençlik" diyen

  maocu bir örgüt bulunmaktadır.
  ... napesend
 • terörist

  116.
  dünyada en çok tartışılan kavramlardan birisi, zira her devlet kendi çıkarlarına -yani dünyanın büyük çoğunluğu patron devleti olduğuna göre burjuva çıkarına- aykırı olan herkese bu sıfatı yakıştırmaktadır.

  en çok kabul gören tanımı "siyasi, politik, ekonomik vs. düşüncesini silah yoluyla uygulamaya çalışan, korkutucu ve caydırıcı eylemler bütünü" olarak ifade edilir.

  buna göre dünyadaki tüm devletler -gerek sosyal demokrat, gerekse marksist, gerekse liberal olsun- en büyük teröristtir.

  zira kendi için koyduğu bir anayasası, bu anayasanın değişmez hükümleri, ve bu anayasanın güvencesi için savaşan eli kanlı silahlı örgütleri bulunmaktadır.
  2 -2 ... napesend
 • sosyal demokrat

  48.
  işçi sınıfının devrim isteğini içten içe sönümlendirmekle kalmayıp kapitalizmin insancıllaşabileceğini savunan ve en az faşizm kadar halk düşmanı olan bir ideolojinin
  destekçisi/savunucusu.

  sosyal demokrasi dalgası 20.yy'da kapitalist ülkelerin, devrim mücadelesi içerisinde olan ülkelerde işçi sınıfını komünist örgüt yönetimden çıkarmak ve sosyal demokrasi safında karşı devrimci bir sınıfa dönüştürmek için kullandığı taktiklerdendir.
  3 -4 ... napesend
 • mario sousa

  1.
  mario sousa

  isveçli komünist parti üyesi.

  aynı zamanda "sovyetler birliği hakkında yalanlar ve gerçekler" adlı bilimsel bir analiz kitabı bulunmaktadır.

  kitapta özellikle stalin ve stalinizm hakkında yapılan antikomünist propagandaya bilimsel temellerde cevap verilmiştir.
  ... napesend
 • gezi parkı direnişi

  517.
  özlüyoruz..
  gezi parkı direnişi

  ve biliyoruz; zafer yakındır..
  7 -4 ... napesend
 • otogar

  46.
  sigara bulamayan sokak çocuklarının yegane mekanı..
  ... napesend
 • yeni şeyler getiriyorum